Annons

Annons

Arbetsutskottet för styrelsen Kulturhuset i Jönköping skickar ett öppet brev till Mats Green som följd av hans uttalande om husets framtid. Jnytt.se har försökt få en kommentar från styrelsen men de har avböjt men här publicerar vi brevet i sin helhet:

"Kulturhuset i Jönköping är en ideell förening som är religiöst- och partipolitiskt obunden, vi kräver även av våra medlemsorganisationer att dessa skall vara ideella, demokratiska samt religiöst- och partipolitiskt obundna. Vi tror på demokrati, förespråkar humanism och yttrandefrihet, vilket medför att vi ställer oss positiva till att kommunalrådet Mats Green vill få till stånd en utredning som skall leda till att föreningens verksamhet är förenlig med en demokratisk och humanistisk grundsyn. Vi anser självfallet att vi redan delar denna grundsyn, men att det alltid är trevligt när personer utifrån vill förmedla hjälp och stöd.

Vi är dock en smula oroade över vissa detaljer kring utredningen ifråga: i första hand att de förvaltningar som skall ta hand om utredningen inte verkar ha blivit kontaktade av herr Green, eller ens har fått ta del av den skrivelse som sändes via e-post till Kulturhuset och Jönköpingsposten. Vi finner det även aningen bekymmersamt att kommunalråd Green tydligen har funnit det så svårt att kontakta Kulturhuset att han har valt att sköta majoriteten våra mellanhavanden via lokalpressen, något som i valtider lätt kan uppfattas som ett sätt att marknadsföra sig själv inför kommunalvalet. Vi anser inte att det ingår i kulturhusets kärnverksamhet att agera boxboll inför kommunalvalet, då vi som nämnts ovan är en partipolitiskt oberoende förening."