Annons

Medlemsföreningar på Kulturhuset
Assyriska Babylonföreningen
Bokcafét
Bosniska Kulturföreningen
Folkets Bio
Fri Musik Jönköping
G&B Syd
Jönköpings FN-förening
JSK - Jönkpings Sportdansklubb
Kaldeisk ungdomsförening
Medeltidsföreningen Juneborg
RF Svavel
Vulkanteatern
Ungdomens nykterhetsförbund.
Källa: www.kulturhusetjonkoping.se

Kulturhuset i Jönköping har länge varit omdiskuterat och kommunen har varit kritiska till den verksamhet som bedrivits i huset. Efter flera års diskussioner meddelade kommunen idag på en presskonferens att all verksamhet i Kulturhuset sägs upp och ska fasas ut.
- De förmår inte utveckla kulturlivet i Jönköping som vi önskar. Det är hela kulturhusföreningen som vi inte tror på och som vi inte tror kan lyfta kulturlivet, säger Anna Mårtensson (FP) kommunalråd i Jönköping.
Hon menar beslutet inte har varit enkelt men att det har vuxit fram under en lång tid och majoriteten är helt överens.

Vill ha ett friare kulturliv
Samarbetet har inte fungerat och Anna Mårtensson anser att Kulturhuset inte är det levande hus som det kan vara och att verksamheten inte bidrar till det fria kulturlivet i Jönköping i den utsträckning som kommunen önskar.
- Vi vill att alla ska känna sig välkomna hit. Det ska vara en öppet och bubbla av aktivitet, säger hon.
Mats Green (M), kommunstyrelsens ordförande anser att kommunens invånare inte får valuta för de tre miljoner som verksamheten varje år fått i bidrag.
- Man får inte ut vad man kan förvänta sig för den summan, säger han.

Mats Green (M) Anna Mårtensson (FP) och Inger Gustafsson (FP) meddelade på tisdagen att alla föreningar i Kulturhuset sägs upp.

Nya aktörer
Kulturnämnden kommer nu att få i uppdrag att utreda vilka nya aktörer som kan komma att bedriva verksamhet i huset. Fokus ska ligga på det fria kulturlivet i Jönköping. Man önskar att huset ska bidra till kultur på ett positivt sätt och att Kulturhuset ska vara en kokande gryta med olika verksamheter.
- Vi välkomnar alla idéer tankar initiativ och kombinationer från nya kulturentreprenörer och kulturverksamma, säger Mats Green.
- Jag är övertygad om att kulturaktörerna kommer att stå i kö, säger Anna Mårtensson och menar att det är fritt fram även för de föreningar som nu sägs upp att ansöka om att få komma tillbaka.

Odemokratiska former
Mats Green betonar att man inte vill styra den nya verksamhet som ska in i huset men att det är viktigt att innehållet vilar på demokratiska grunder något han menar har varit en brist i delar av den verksamhet som hittills har bedrivits.
- Det är oacceptabelt att man för skattepengar kan uppmana att bränna ner ett land och dess invånare, säger han.
I december ska ett förslag vara klart för hur det nya Kulturhuset kan komma att se ut. När en ny verksamhet kan fasas in i huset är i nuläget oklart. De nuvarande verksamheterna i Kulturhuset fick beskedet av kulturchefen Anders Persson under tisdagen.