Anledningen till utställningen på Grenna Museum är att hembygdsföreningen firar hundra år. Men eftersom det är svårt att göra en utställning på en hembygdsförening ställer man ut föremål som de har samlat in istället.
Hembygdsföreningen ville i början på 1900-talet skapa ett Skansen i Gränna och samlade in hus som fortfarande finns bevarade.

Den här konstiga saken satte kvinnorna under kjolen för att få en fylligare rumpa.

Ville bevara för framtiden
Eftersom man dessutom ville fylla husen med något började man samla in föremål att bevara för framtiden då flera saker höll på att försvinna.
Föremålen blev sedan starten av Grenna museum som i årsskiftet 1976-1977 tog över samlingen och har fortsatt att samla in.
- Det är 150 föremål som samlades in, men de samlade in 1971 föremål, berättar Mari Lundberg som är intendent på Grenna Museum.
Museet tillsammans med hembygdsföreningen har därför fått välja ut föremål som representerar det som samlades in. Det handlar om bland annat om hantverksredskap, redskap i köken musikinstrument och ett par skidor.


En monter med bakrelaterade föremål som har valt ut av Inger Andersson från hembygsföreningen.


Mari visar skådebröd som har bakats efter receptboken som finns i samlingen.

John Bauers skidor?
- Han som skänkte dom påstod att det är John Bauers skidor, berättar Mari
Med nästan 2000 föremål har man en bra bevarad historia från 1800-talet men det är värre med nutidens prylar vilket Mari tycker är synd.
- Det är intressant, vad sparar vi idag. Vi har jättelite 1900-talsgrejer, säger hon.


Delar av utställningen med skidorna som, påstås vara John Bauers, uppe i högra hörnet.