Kulturnämnden i Västra Götaland har inget förtroende för Claes Rydberg och han får nu sparken från sin tjänst som kulturchef. En tjänst han har haft i två år.
- Motivet är att jag inte ser några möjligheter till ett fortsatt samarbete. Mitt beslut kommer efter noga övervägande och efter avstämning med kulturnämndens presidium. Vi kan konstatera att vi saknar förtroende för Claes Rydberg, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin i ett pressmeddelande.

Får gå direkt
Kulturnämndens ordförande Alex Bergström uppger att nämnden inte har något förtroende för att Rydberg kan genomföra den kulturpolitik som kulturnämnden och regionfullmäktige har beslutat om. Han får därför sluta sin tjänst med omedelbar verkan.
Rydberg lämnade sin tjänst som kulturchef i Jönköping i slutet av 2009