Annons

Under läsåret 2010/11 blev en manlig elev utsatt för både misshandel och kränkningar av tre andra elever på Grennaskolan.
Nu har eleven fått 90 000 kronor i skadestånd av skolan. Barn- och elevombudet (BEO) hade begärt 133 800 kronor för elevens räkning, vilket skolan tyckte var för mycket. Parterna har nu nått en förlikning, enligt TV4 Nyheterna Jönköping.

"Sett till elevens bästa"
- Vi är aldrig nöjda om vi inte får ut det belopp som vi hade begärt från början, men vi har sett till elevens bästa och nådde en förlikning eftersom det är fruktansvärt påfrestande för en elev att gå igenom en domstolsprocess, säger Caroline Dyrefors Grufman, elevombud på BEO.
Hur allvarligt ser ni på det som har hänt?
- Vi ser mycket allvarligt på det eftersom det eleven har fått utstå är fruktansvärt. Att det rör sig om en internatskola där eleven inte har haft någon tillflyktsort och någonstans att ta vägen gör att det är extra allvarligt.
- Vi önskar att riksinternatet hade betalat fullt ut, men vi har som sagt sett till elevens bästa.
Skolchefen Mats Almlöw säger till TV4 att skolan ville ha en diskussion kring det inträffade och att han är nöjd med att ärendet prövades rättsligt.

Dömdes i hovrätten
Eleverna som gjort sig skyldiga till kränkningarna dömdes till misshandel respektive ofredande av Göta Hovrätt tidigare i år. Domen blev dagsböter och ungdomstjänst.
Grennaskolan har granskats av Skolinspektionen med anledning av att det funnits tendenser till kamratuppfostran, så kallad pennalism, bland eleverna. Myndigheten har bland annat klagat på att det saknas en likabehandlingsplan och att skolans ordningsregler är av bestraffningskaraktär.