Under torsdagen var 35 politiker och 100 elever samlade på Erik Dahlbergsgymnasiet för att diskutera åtgärdsförslag som ungdomarna tycker är viktiga. Politikerna och ungdomarna har tidigare träffats på Spira och idag fick man chansen till uppföljning.
Fler sommarjobb, billigare kollektivtrafik och mer belysning är några av de saker som eleverna gärna vill åtgärda och göra bättre. Lena Lück, demokratisamordnare, tycker att det här är ett bra sätt att involvera ungdomarna.
- Vi har hållit på med det här länge och ju mer känt det blir desto bättre blir det. Vi jobbar både med fysiska möten och kontakt via webben. De som inte kan komma på möten ska kunna få information via nätet, exempelvis på vår hemsida Ung036, säger Lena.


Elever och politiker i full gång med att diskutera.

Politiker på plats
Eleverna satt placerade runt bord och där satt även en politiker. Mats Green (M) och Birgit Sievers (MP) var två av de som deltog. Tanken var att ungdomarna skulle ta upp det som de vill åtgärda och få chans att prata direkt till någon i kommunfullmäktige. Beroende på vad frågorna handlar om så skickas de till respektive nämnd för att sedan se om de går till politiskt beslut.


Maria Ipek och Sofie Nilsson ville gärna föra fram sina åsikter.

Redo att diskutera
Matsalen på Erik Dahlbergsgymnasiet var fylld med elever från olika årskurser. Maria Ipek och Sofie Nilsson var två av de som var redo att diskutera och få sina åsikter hörda.
- Det här är en jättebra insats och det är ett bra sätt att få fram sina åsikter. Jag tänker mest ta upp saker om miljö och kultur och fritid. Jag vet inte riktigt vad jag ska prata om men det brukar komma när man väl börjar diskutera, säger Maria.
- Jag tycker att den här dagen är väldigt bra för det är elever från olika årskurser och skolor som får föra fram vad de tycker. Vi har tidigare diskuterat frågor om källsortering och det vill jag gärna ta upp igen, berättar Sofie.


Anders Hulusjö, ordförande i kommunfullmäktige, och Lena Lück, demokratisamordnare.