Vägarbetena ska samsas med sommartrafiken och semesterresenärerna - en omständighet som kräver extra mycket hänsyn och uppmärksamhet från trafikanterna.
Anledningen till varför vägarbetena samlas till sommaren beror, enligt Trafikverket, på att klimatet är gynnsamt då och arbetena går lättare och snabbare att genomföra jämfört med andra tider på året. Det är också den tid då arbetspendlingen är mindre intensiv.
Vägarbeten kommer att utföras över hela landet, men många av de mest trafikpåverkande finns i och runt storstadsområdena.

"Kommer påverka trafiken"
I Jönköping med omnejd kommer det genomföras fyra olika vägarbeten. På riksväg 40 kommer det utföras beläggningsarbete på en 32 km lång sträcka mellan Jönköping och Ulricehamn. Det kommer även vara beläggningsarbete på riksväg 31/40 mellan Ekhagen och Åkarp.
Vidare kommer det läggas ny asfalt på E4 genom Jönköpings län. På länsväg 195 fortsätter arbetet med mötesseparering med mitträcke på sträckan mellan Bankeryd och Habo. Det beräknas vara klart i juni.
- Förutom många underhålls- och beläggningsarbeten har vi också ett antal större nybyggnadsprojekt från norr till söder. Allt detta kommer påverka trafiken i sommar, men kom ihåg att allt vi gör är för att förbättra framkomligheten och säkerheten för trafikanterna, säger Jan Pettersson, underhållschef på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Stora projekt
Det handlar bland annat om stora investeringsprojekt och beläggningsarbeten som E4 Umeåprojektet, E4 Sundsvall, Essingeleden Stockholm och E22 Söderköping-Tingstad.
- Jag hoppas att trafikanterna har förståelse för att vi gör våra vägarbeten för deras skull, säger Jan Pettersson. Dessutom kan jag garantera att vi i varje given situation gör allt för att minimera störningarna under tiden arbetena pågår, t ex försöker vi undvika beläggningsarbeten då vi vet att det är extra mycket trafik såsom på fredagseftermiddagar.