Det är inte första gången som SAM-hjälpens transporter stoppas vid gränser och varför det inträffar är svår att säga, berättar Allan Wendefors transportansvarig på Jönköpingsbaserade SAM-hjälp.
- Som vi ser det så är det helt omotiverat. Det kan vara så att det varit fel färg på pappret som intygar renheten på bilens motor. Det var vitt men det skulle varit grönt, säger Allan Wendefors.

Begärt avgift på 300 euro
Svenska myndigheter har kopplats in och de har skickat in en protest till ambasaden efter att man vid gränsen begärt en passeringsavgift på 300 euro.
- Det är inte summan som är något märkvärdigt utan om vi betalar nu så kommer de fortsätta göra så här eftersom de vet att vi till slut ger oss, säger Allan Wendefors.

Gör nu ett sista försök
SAM-hjälpen gör nu ett sista försök för att komma förbi och lyckas de inte måste de köra en omväg på 200 mil för att komma fram till barnhemmet i Moldavien.
- Nu hoppas vi bara på det bästa, säger Allan Wendefors.