Nämnden valde att i princip att gå på den tjänsteskrivelse som gjorts tidigare och valde att säga ja till streetrace vid Axamo under sommarmånaderna. Beslutet kan givetvis överklagas och då blir det länsstyrelsen som får ta upp fallet.

Får köra även delar av juli
De tider som nämnden ger okej för streetrace är 15-30 juni och 1 augusti till 30 september. Nämnden ger även okej för körning tisdagar eller torsdagar under juli månad eftersom verksamheten är väderberoende och det kan bli svårt med körtider annars.

Ställer krav
Nämnden lägger även in en punkt om att verksamheten ska utvärderas efter ett tag. Detta eftersom verksamheten är bullrig och boende i området kan komma att störas. Det ställer krav på motorentusiasterna.
– Har man inte skött det här med bullret är det inte säkert att man får fortsätta, säger Susanne Wismén, ordförande i miljönämnden, till Jnytt.
Hon tror att verksamheten kommer kunna vara igång nästa år om allt går som det ska.