De är de kvinnor som har drabbats av så kallad HER2-positiv bröstcancer som får vara med i studien. Meningen är att studien, som kallas för APHINITY, ska utvärdera effekten av en ny antikropp och vad den kan göra för att minska risken för att sjukdomen kommer tillbaka i ett tidigt stadium. Patienterna som deltar i studien ska ha blivit opererade för bröstcancer men inte fått något återfall av sin sjukdom.

Bröstcancerstudien startar nu i Linköping och patienter från hela sydöstra sjukvårdsregionen däribland Jönköping kommer kunna erbjudas möjlighet att medverka.
- Det är mycket glädjande att vi har fått möjlighet att vara med i denna stora internationella studie som syftar till att i ett tidigt stadium, innan cancern hunnit sprida sig, ytterligare förbättra behandlingen av patienter med HER"-positiv bröstcancer, berättar Elham Hedayati, överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping och ansvarig prövare för studien i Sydöstra sjukvårdsregionen. Hon berättar även att en liknande studie har visat lovande resultat och menar att studien är viktig för att ytterligare förbättra bröstcancersjukvården.

Ungefär 15 procent av alla kvinnor med bröstcancer får typen HER2-positiv som innebär en ökad risk för spridning och återfall. Studien kommer att genomföras på 3800 patienter och föhoppningen är att det nya läkemedlet kan skydda patienten bättre än dagens standardbehandling.