Jämförelsen visar att Strandskolans högstadium toppar flertalet av de undersökta kategorierna med störst andel mycket nöjda elever, vad gäller lärarnas förmåga att göra undervisningen intressant, trygghet med skolpersonalen och att ge elever samma förutsättningar oavsett kön m.m.
- Det är förstås med stor glädje vi tar emot det resultatet, säger Mari-Anne Eklöf, skolans grundare och rektor. Vi har alla arbetat hårt för att kunna erbjuda eleverna både en skola med bra undervisning och samtidigt en bra skolmiljö.

Nu till hösten går Mari-Anne i pension och lämnar över stafettpinnen till Andreas Alnervik. Statistiken visar bland annat också tydligt att Strandskolan får bäst resultat vad gäller elever¬nas upplevelse av såväl hur man arbetar för en jämställd skola och att ge eleverna förståelse för att deras sätt att leva påverkar miljön. Det är första gången som Strandskolan tagits med i jämförelsen bland kommunernas skolor.
- Det känns också roligt att få bra resultat i det viktiga arbetet med att utveckla förståelse för människors lika värde, något som vi tror har mycket med den kristna värdegrunden att göra, säger Andreas Alnervik, blivande rektor. Han är även optimistisk inför framtiden. Även om det märks en ökad konkurrens med flertalet friskolor så har Strandskolan haft ett stadigt och ökande elevantal sedan skolan startades. Vi kommer förstås ständigt att jobba för att utveckla oss och försöka bli ännu bättre, men när en sån här rapport kommer känns det skönt att veta att vi är på rätt väg.

Läs rapporten här