Fritid och Kulturnämndens kulturstipendium utdelades vid nationaldagsfirandet i hembygdsparken till Majvor Ewermyr.
Motivering till priset var: ”Majvor är en mycket energisk person som har förmågan att engagera och intressera människor i alla åldrar och i många olika kulturella sammanhang.
Majvors ideella arbete är till stor samhällsnytta och bidrar till glädje och engagemang bland barn, ungdomar och vuxna i Habo kommun” Ordförande i Fritid och kulturnämnden Åke Lundgren överlämnade priset som var 10.828:- inför en rekord stor publik i hembygdsparken.

Nationaldagsfirandet började på Blå torget med Habo musikkår därifrån utgick marschen genom centrum till hembygdsparken där programmet fortsatte med Malmgårdsskolans barnkör under ledning av Majvor Ewermyr. Hembygdsföreningen svarade för allt det praktiska med att alla bjöds på kaffe och tårta från Företagarna och Habo kommun medan man kunde lyssna på Habo musikkår.