70 000 fordon färdas varje dag på den nio kilometer långa vägsträckan längs E4:an genom Jönköping. Hastigheterna är höga och ett problem som det kanske inte prats om så ofta är avståndet till framförvarande som är skrämmande låga på just den här vägbiten.

Annons

Alltför många bilister håller inte tresekundersregeln, många kör så pass nära så mätningar visar siffror på under en sekund till framförvarande. Mindre än 25 meter om man kör i 90 kilometer per timme. Olyckorna är många på E4:an genom Jönköping. Under 2009 rapporterades 71 olyckor på den aktuella sträckan, hittills under 2010 har det redan kommit in omkring 60 olyckstillbud.


Peter Karlsson, Rolf Högberg, Kjell-Åke Romfors, Fredric Jonsson, Mattias Holmqvist och Gunnel Onselius är med i arbetet för att bekämpa olyckorna som inträffar när folk kör för nära varandra.

Civilpolisen kör extra
- Det är fler påkörningsolyckor än singelolyckor. På något sätt måste vi komma tillrätta med detta, säger Rolf Högberg, vid Jönköpingspolisen, som tror att det kommer bli aktuellt framöver att införa ett så kallat intelligent trafiksystem som finns i storstäderna. Systemet mäter när det blir köer och har bidragit till att olyckorna minskat bland annat i Göteborg.

Men redan nu drar polisen igång arbete för att få ner olyckorna. Tillsammans med Trafikverket, Jönköpings kommun och NTF, satsas det nu extra för att lugna ner trafiken. Skyltar kommer att komma upp framöver där det varnas för köbildning och med uppmaning om att hålla avståndet. Trafikpolisen kommer även vara ute och köra med civilpolisbilar för att haffa den som kör för nära framförvarnade. Kör du närmare är 25 meter till framförvarande bil så riskerar du böter på 2000 kronor. Peter Karlsson som är trafikpolis säger att han nyligen kontrollerade ett fordon där bilisten hade omkring tre meter fram till framförvarande.
- De hinner aldrig bromsa om det blir nåt. Det smäller, säger Peter.