Regeringens satsning på att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, genom att halvera restaurangmomsen från 25 procent till 12, har lyckats snabbare än någon föreställt sig. Trots att vi befinner oss i en period då ekonomin mattats av ökar antalet registrerade restaurangjobb hos Arbetsförmedlingen.
Under januari, februari och mars i år, de första månaderna med sänkt restaurangmoms, anmälde restaurangerna 14 500 lediga platser till Arbetsförmedlingen. Jämfört med samma period förra året är det är en ökning med drygt 20 procent samtidigt som platsannonserna på övriga arbetsmarknaden i stort sett låg stilla, jämfört med samma tid förra året.
Sveriges hotell- och restaurangföretagare, numera Visita, drar slutsatsen att det är tack vare den sänkta restaurangmomsen som antalet lediga restaurangjobb nu strömmar in till Arbetsförmedlingen. Även forskare på Mitthögskolan kan inte se någon annan förklaring till varför antalet jobb inom restaurangsektorn nu kraftigt ökar.

Sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga, nystartsjobben och halverad restaurangmoms är viktiga verktyg för att skapa fler jobb. Många av de nya jobb som momshalveringen leder till förväntas gå till ungdomar, utlandsfödda och personer med låg utbildning, det vill säga grupper som är hårt drabbade av utanförskap och i stort behov av att komma in på arbetsmarknaden.

Alliansens mål att få fler i arbete är inte bara en åtgärd som ska bidra till ökad tillväxt. Det är långsiktigt den bästa fördelningspolitiken. När fler arbetar och färre försörjer sig på bidrag minskar klyftorna i samhället och alla ges möjlighet att ta del av den tillväxt och välfärd som skapas. Sverige ska vara ett land där alla som kan och vill ska ha möjlighet att arbeta, både här i Jönköpings län och i resten av landet. Grunden för Sveriges välstånd ligger i arbete.

Helena Bouveng (M)
Riksdagsledamot Jönköpings län

Klas Håkansson (M)
1:e vice ordf kommunstyrelsen i Vetlanda