Upproret startade bland studenter i Västerbotten och har sedan letat sig nedåt i landet. Genom att tacka nej till jobb vill nyutexaminerade sjuksköterskor få landstingen att höja ingångslönen till 24 000 kronor.
- I Ersta har de haft en ingångslön på 19 500 men på grund av det här upproret som studenterna hade har de fått upp den till 24 000. Det var succé där, säger Nanda Öhman som driver upproret i Jönköping tillsammans med Adnan Stroil och Ellinore Salestam.
Adnan och Nanda menar att de inte vill inte att lönerna i Jönköping ska hamna efter. Upproret drivs i en grupp på Facebook som har fått ett par hundra medlemmar på bara några dagar. Där diskuterar och debatterar medlemmarna som uppmanas att tacka nej till jobb om de inte får 24 000 kronor i lön. Idag ligger ingångslönen på 22 000 i Jönköping landsting vilket de inte tycker är tillräckligt.
- När vi är klara tackar vi nej. Får jag inte 24 000 här i Jönköping kommer jag inte tacka ja till 22 000 kronor. Då kommer jag pendla eller flytta till Stockholm eller Göteborg, säger Nanda Öhman som även är ambassadör för vårdförbundet i Jönköping.

Vårdförbundet ställer sig bakom
Vårdförbundet både på riksnivå och i länet har länge kämpar för att höja sjuksköterskelönerna och tycker att det är ett bra initiativ med ett uppror.
- Vi ställer oss bakom naturligtvis. Vi är ju felavlönade med tanke på vad vi har för utbildning, det är ju inte så höga ingångslöner. Lägsta lönen i vårt landsting är 22 000. Det kan ju vara bra att ha en lägsta lön på 24 000 kronor i månaden, säger Maria Lövkvist vice avdelningsordförande Vårdförbundet i Jönköping.Även Adnan och Nanda menar att sjuksköterskor är undervärderade idag och lönerna inte speglar den kunskapen de har och den arbetsinsatsen som de gör.
- Utan oss skulle vården kollapsa. Lärarna här nöter dagligen att vi är spindeln i nätet. Vi ska möta anhöriga, bemöta läkare, undersköterskor frågar vår hjälp och vi ska möta patienter. Alla fyra ska vi styra mot. Det ställs mer krav på en sjuksköterska nuförtiden men lönerna ändrar sig ändå inte, säger Adnan.

Vill komma närmare läkarna
Genom upproret vill de att lönerna ska hamna närmare läkarnas löner och att det ska märkas i plånboken att de har en högre utbildning än en undersköterska.
- Folk är arga. Nu har det börjat pratas mycket på skolan och det är mycket aktivitet på Facebook. Folk är ju väldigt positiva. De känner att nu räcker det. Det här har pågått i många år, säger Adnan
De båda studenterna ser ändå positivt på framtiden och tror att upproret kommer resultera i att de kommer att få en bättre lön när de tar examen om ett drygt halvår.
- Då ska vi ha 24 000. Det ska vara bättre säger Adnan.