I en stämningsansökan kräver nu Husqvarna att konsultföretaget KPMG Sourcing betalar tillbaka sitt arvode på 18 miljoner kronor. 2009 påbörjades en utredning av Husqvarnas datorsystem som då var omodernt och dyrt. De tillsatte då KPMG som skulle sänka kostnaderna med 200 miljoner under en femårsperiod efter en så kallad outsourcing av IT-funktioner.

Fel i rådgivningen
Enligt Husqvarna har företaget gjort stora fel i sin rådgivning vid en analys av Husqvarnas datorsystem. Enligt stämningsansökan hanterades en rad siffror felaktigt och i själva verket visade sig beslutet innebära en kostnadsökning.