Om programmet: Ta steget är ett utvecklingsprogram för kvinnor som vill ta över ett företag och de utvidgar nu sin verksamhet till hela södra Sverige.

Under hösten startade Cefeo (Center for Family Enterprise and Ownership) ett ettårigt utvecklingsprogram på Internationella Handelshögskolan (IHH). Programmet syftar till att stärka, inspirera och utveckla deltagare på både det individuella och professionella planet för en fortsatt framgångsrik verksamhet.
- Vi har i tidigare studier sett att kvinnor ofta inte kommer i fråga när det gäller att ta över ett familjeföretag och vi tycker därför att det är viktigt att den här frågan tas upp, säger projektanvarige Cecilia Bjursell som även är forskare och ekonomidoktor vid IHH.

Programmets idé
Under programmets gång ges de 17 deltagarna chansen till workshops där gemensamma aspekter tas upp. Gruppen delas sedan in i två mindre grupper där den ena består av kvinnor som äger eller leder ett familjeföretag och den andra gruppen består av kvinnor som är i stadiet för att ta över ett familjeföretag. I de mindre grupperna får de chansen att individuellt få just sina tankar och behov tillgodosedda.

Får chansen att dela med sig
- Någonting som vi tror att kvinnorna verkligen kommer att ha nytta av från det här programmet är att de får möjligheten att träffa andra kvinnliga företagare och dela med sig av sina erfarenheter och tankar, säger Tanja Radovanovic, projekt koordinator för Cefeo.
- Familjeföretagandet sker utifrån ett långsiktigt perspektiv som vi tror passar kvinnor bra, säger Cecilia.