Bristyrken:
Universitets- och högskolelärare
Civilingenjör, elkraft
Apotekare
VVS-ingenjörer
Receptarier
Systemutvecklare
IT-arkitekt
Testare, testledare
Verktygsmakare
byggnadsplåtslagare

Överskottsyrken:
Montörer
Lagerarbetare
Elevassistenter
Vaktmästare
Barnskötare
Vårdbiträden
Truckförare
Försäljare
Städare
Undersköterskor
Administratörer

Idag presenterades prognosen om sysselsättning och arbetsmarknaden för i år och nästa år. Sammanfattningsvis kan man säga att arbetslösheten kommer att öka med cirka 1 000 personer under hösten och vintern för att sedan sjunka igen under senare hälften av 2013, då man räknar med arbetslösheten bedöms minska med 700 personer.
Prognosen bygger på intervjuer med cirka 600 företag och arbetsgivare i Jönköpings län och deras bild av det närmaste året är ganska så samstämmig, man är försiktigt optimistiska även om hösten ser ganska mörk ut.

Många saknar utbildning
- Vårt största problem är att det finns alltför många personer som inte uppfyller de krav som arbetsmarknaden ställer, säger Håkan Gustafsson, arbetsförmedlingschef i Jönköping. Det är alltför många som inte har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning och för dem är det riktigt tufft att få en anställning. Nu måste vi från arbetsförmedlingen stötta dem som står långt bort från arbetsmarknaden med de resurser som finns till vårt förfogande.

Utsatt grupp har det tufft
Gustafsson menar att det nu är viktigt att satsa på en utsatt grupp som bara växer. Det handlar om personer med högst förgymnasial utbildning, funktionsnedsatta som har nedsatt arbetsförmåga, äldre 55-64-åringar samt utrikesfödda. Det är en grupp som trots att arbetsmarknaden vänder uppåt inte kan konkurrera om jobben.

Samtidigt som det alltså är en tuff arbetsmarknad så saknar företag kompetent arbetskraft. Var fjärde företag som tillfrågats uppger att det saknas kompetent personal. Det rådar alltså inte brist på arbetskraft men det finns en kompetensbrist.