Polismyndigheten i Jönköpings län genomför varje år en grundutbildning och fortbildning för ordningsvakter.
- Vi brukar ha runt 70-80 sökande till de 20 platserna som erbjuds varje år, berättar polisintendent Peter Johansson. Det som krävs av de som vill utbilda sig till ordningsvakt är att de är mellan 20 och 65 år gamla, personen ska anses vara lämplig, kunna hantera krissituationer och inte vara straffad sen tidigare, fortsätter han.

Vad lär man sig genom utbildningen?
Utbildningen är två veckor lång och den delas in i olika block.
- Det tas upp juridiska regelverk som är viktigt för dem att lära sig. De får även lektioner i konflikthantering och de lär sig att använda rätt typ av våld i olika situationer, säger Peter.
Även yrkesetik, sjukvård och kunskaper inom brandsäkerhet lärs ut.

Utöver den grundutbildningen som ordningsvakterna genomgår ska även en fortbildning utföras vart tredje år och detta är en skyldighet som ordningsvakt för att få förnya sin förordnande. I Jönköpings län genomförs 3-4 fortbildningar per år och det är då en utbildning på 20 timmar och utbildningen genomförs då någonstans i länet.

Ordningsvakternas befogenheter
Efter färdig och godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis som visar att ordningsvakten är legitimerad. Detta är ett bevis på att ordningsvakten enligt lag ska vara saklig och objektiv i sina ingripanden och i första hand genom råd och uppmaningar försöka hålla ordning. De åtgärder som sedan tas ska vara de som situationen kräver och de ska inte tillföra större skada.

Även personliga egenskaper spelar roll
För att vara lämplig som ordningsvakt ska man även inneha vissa personliga egenskaper. Att vara en god konfliklösare, ha ett lugnt och kontrollerat uppträdande och även en förmåga att kunna motstå provokationer är bara några exempel på detta.