Det är många man ska ta hänsyn till när man tvättar i en gemensam tvättstuga och det är lätt att både reta upp och bli uppretad av grannarna. Enligt undersökningen där 1006 medlemmar i Hyresgästföreningen har svarat på frågor, har var femte hyresgäst har upplevt den klassiska tvättstugekonflikten. Enligt undersökningen är den största orsaken till bråk bristande respekt för andras tvätt och torktider. Andra orsaker till fejder med grannarna är luddet i torktumlaren, att tvättstugan inte har städats tillräckligt eller att tvättmedelsfacket inte är ursköljt.

Vätterhem känner inte igen bilden
Men trots att många av Hyresgästföreningens medlemmar verkar tycka att tvättstugekonflikter är ganska vanligt förekommande tycker Tommy Johannesson som är förvaltningschef på Vätterhem att det låter som en väldigt hög siffra.
- Vi har gjort om många våra tvättstugor så det har ett elektroniskt bokningssystem, säger han och menar att bekymren då minskar eftersom man inte kommer in i tvättstugan när man inte har tvättid. Men det händer att de får in synpunkter från hyresgästerna.
- Ja, synpunkter på att det inte är tillräckligt rent finns ibland, säger han och menar att det säkert finns ett mörkertal, även om han tycker att det låter alldeles för mycket att så många som 20 procent har bråkat i tvättstugan.
- Det har jag svårt att tro, säger han.