Från och med höstterminen 2009 kommer ytterligare en ny fristående gymnasieskola finnas till för eleverna i Jönköping. Realgymnasiet Jönköping erbjuder utbildningar inom naturbruk så som praktisk miljö och naturvård samt natur och upplevelseturism. Skolan kommer även att vara ett hästgymnasium och den utbildningen ska starta senast vid början av läsåret 2010/2011.

Elevens kunskapsutveckling ska följas av en mentor som kommer att fungera som stöd i elevens arbete att skapa en digital portfolio som ska användas för att synliggöra kunskapsutvecklingen.

Lokalerna för var Realgymnasiet Jönköping kommer att befinnna sig är ännu inte bestämt men avtal med fastighetsägare är på gång.