Epostadress Lösenord

Fritidsbanken

"Bibliotek" för gratis lån av fritidsprylar. Finns bland annat i Falköping. Startade i Värmland och expanderar stadigt över landet.