Epostadress Lösenord

Mopeder

Moped, cykel med motor, populärt kallad moppe, är ett två-, tre-, eller fyrhjuligt motorfordon. Det finns olika klasser; Klass I-mopeden kallas ofta för EU-moped och får ej gå fortare än 45 km/h. Klass II-moped får gå högst i 25 km/h.