Epostadress Lösenord

Carlfors Bruk

Carlfors bruk är ett företag i Huskvarna med 65 fast anställda (2016). Man tillverkar aluminiumpulver, pigment och pasta som bland annat används i silverfärg och lättbetong. Källa: Jönköpings-Posten