Epostadress Lösenord

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Näringsdepartementet. Den ansvarar för att den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas i praktiken av de som äger och brukar skogen. Utgångspunkten är att miljö och produktion ska väga lika i det svenska skogsbruket.