Epostadress Lösenord

Ofredande

Ofredande definieras i brottsbalkens kapitel 4, §7: Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.” Den vanligaste påföljden är böter, fängelse är ovanligt.