Epostadress Lösenord

ABF

ABF, Arbetarnas bildningsförbund, består av 59 medlemsorganisationer och 54 organisationer med samarbetsavtal. ABF är partipolitiskt obundet, men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens. Grundarna är Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen. (Källa: abf.se)