Epostadress Lösenord

Viltolyckor

Viltolyckor är trafikolyckor där djur är inblandade. I Sverige är rådjur det djur som är inblandat i överlägset flest rapporterade viltolyckor, följt av älg.