Epostadress Lösenord

JU Solar Team

Studenter från Jönköping University deltar varje år i ett solenergi-race i Australien. Med hjälp av ett fordon driven av solenergi ska de ta sig över den Australienska kontinenten.