Jnytt
Epostadress Lösenord

Olovligt förfogande

Olovligt förfogande, ett brott där man utan lov använder någon annans egendom. Brottet regleras i Brottsbalken, 10 kap. 4 §.