Epostadress Lösenord

Ola Nilsson

Ola Nilsson är kristdemokratisk politiker i Jönköpings kommun. Han är bland annat ordförande i socialnämnden (mandatperiod 2014-18).