Epostadress Lösenord

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet (V), vanligen Vänstern, är ett svenskt, socialistiskt parti. På senare år definierar man sig också som ett feministiskt parti som vilar på ekologisk grund. På partiets valsedlar anges partibeteckningen Vänsterpartiet. Vänsterpartiet antog sitt nuvarande namn 1990 som ersatte det tidigare Vänsterpartiet Kommunisterna, VPK, som använts från 1967, dessförinnan Sveriges Kommunistiska Parti från 1921 och "Sveriges socialdemokratiska vänsterparti" från 1917.