Epostadress Lösenord

Ringa stöld

Ringa stöld är den lindrigaste formen av stöld som regleras i svenska brottsbalken (8 kap 2 §). Ringa stöld ersatte från 1 juli 2017 den tidigare benämningen snatteri. Ringa stöld är ett egendomsbrott som innebär stöld av något som har ett relativt lågt värde.