Epostadress Lösenord

Hall Media

Medieföretaget Hall Media driver tolv nyhetssajter, tio morgontidningar och sju gratistidningar i Småland och Västergötland, däribland Jönköpings-Posten. Företaget är en del i moderkoncernen Herenco AB. Ursprunget till namnet Hall Media är boktryckaren Herman Hall, som 1865 grundade den i dag 152-åriga Jönköpings-Posten, medieföretagets. Medieföretaget hette fram till hösten 2017 Hallpressen.