Jnytt
Epostadress Lösenord

Annons

Allmänfarlig vårdslöshet

Allmänfarlig vårdslöshet är ett allmänfarligt brott enligt svensk lag. Brottet är ett så kallat oaktsamhetsbrott, det vill säga att det inte kräver uppsåt. Allmänfarlig vårdslöshet står beskrivet i 13 kapitlet, 6 § i brottsbalken.