Jnytt
Epostadress Lösenord

Idrottshuset i Jönköping

Idrottshuset ligger vid Västra torget i Jönköping. Nybyggnation är planerad. Den ska få en ny sporthall och ett nytt p–hus i samma byggnad. Källa: JP (2016)