Epostadress Lösenord

Södra Munksjön Utvecklings AB

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett bolag helägt av Jönköpings kommun, som ska leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska förverkliga det fastslagna ramprogrammet.