Epostadress Lösenord

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket, AV, är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. AV ansvarar för att ta fram regler för hur en bra arbetsmiljö ska vara. På AV finns inspektörer som besöker arbetsplatser för att kontrollera att reglerna följs. Dessutom produceras information som förklarar vad de olika reglerna betyder. (Källa: av.se)