Epostadress Lösenord

Vatten

Vatten är en på Jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv. Det vetenskapliga namnet är diväteoxid. I Sverige klassas dricksvatten som livsmedel sedan 1991.