Epostadress Lösenord

Lagen om omhändertagande av berusad

Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. 1 § Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan får omhändertas av en polisman.