Epostadress Lösenord

Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun

Stadsbyggnadsnämnden har hand om utveckling och samordning av stadsbyggnadsfrågor i sin helhet. Det innefattar ansvar för byggande, planering, fastighetsbildning, trafik- och utvecklingsprojekt samt kommunens kart- och mätningsinfrastruktur.