Epostadress Lösenord

Kommundemokraterna

Kommundemokraterna är ett lokalt parti i Jönköping som bildades sommaren 2017 av avhoppare från Moderaterna. Det leds av de tidigare moderaterna Ola Helt, AnnMarie och Bo Grennhag, Anders Jörgensson och Carin Berggren. Partiet hette först Demokraterna i Jönköping. Efter en namnfejd med Demokraterna i Göteborg bytte partiet i februari 2018 namn till Kommun Demokraterna.