Epostadress Lösenord

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande är de samlade insatser ett land gör för att ta emot personer som flyr undan krig, förföljelse och liknande. Det handlar om boende, utbildning, sysselsättning, språkinlärning, mm.