Epostadress Lösenord

Simhopp

Vid simhopp utförs olika hopp från en viss höjd varefter utövaren landar i vatten. Simhopp delas upp i svikthopp och höga hopp. I svikthopp sker hoppet från en svikt och i höga hopp från plattformskanten.