Epostadress Lösenord

Elmia AB

Elmia AB ingår i koncernen Jönköpings Rådhus AB, vilket i sin tur ägs till 100 % av Jönköpings kommun. Elmia AB ägs till 82 % av Jönköping Rådhus AB. Övriga ägare är Förlags AB Albinsson & Sjöberg, Smålands Fotbollförbund, NCC AB, Handelskammaren i Jönköping och Herenco AB. I oktober 2016 är Roger Jonsson (M) styrelseordförande och Lars Kindberg tillförordnad vd. Källa: Elmia