Epostadress Lösenord

Peter Iveroth

Peter Iveroth är för de flesta känd som smittskyddsläkare i Region Jönköpings län, en tjänst han hade i sju år innan han gick i pension i mars 2017. Dessförinnan jobbade han på infektionsavdelningen i 20 år och han har även jobbat med hälso- och sjukvårdsfrågor i olika länder i Afrika i många år. I november 2017 stod det klart att han kandiderade för Kristdemokraterna i valet till regionfullmäktige.