Epostadress Lösenord

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Huvudkontoret ligger i Borlänge. Man har cirka 6 500 anställda. Källa: Trafikverket (2016)