Epostadress Lösenord

Lex Maria

En vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria. Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd om lex Maria. De innehåller bland annat bestämmelser om hur dessa händelser ska anmälas till IVO. (Källa: socialstyrelsen.se)