Epostadress Lösenord

Könsstympning

Vid kvinnlig könsstympning skärs hela eller delar av de yttre kvinnliga könsorganen, det vill säga klitoris, inre blygdläppar och yttre blygdläppar. Ingreppet innebär alltid smärta och blödning. Medicinska komplikationer kan uppstå både på kort och lång sikt.