Jnytt
Epostadress Lösenord

E-journaler

E-journaler är ett digitalt och webb-baserat journalsystem för sjukjournaler. Patienter ges möjlighet att komma åt sina journaluppgifter via nätet.